Kontakt

Klub Sportowy PAMARA Boccia
w Lublinie

ul. Zamojska 20/18a
20-105 Lublin
kontakt tel. 502 591 357
e-mail kspamaraboccia@onet.pl

NIP: 946-259-41-45
REGON: 060555620
Wpis do ewidencji KS Nr 139

ewentualne wpłaty kierować na:
Bank Pekao
50 1240 1503 1111 0010 5736 9346